Zaznacz stronę

LUIS NUBIOLA

English version

Luis Nubiola was born in Cuba, where he graduated from the Amadeo Roldan National Music Conservatory in Havana as a saxophone teacher and instrumentalist. He studied in the class of Carlos Averhoff. Upon graduation, Luis Nubiola was invited to the stage by several prominent Cuban jazz musicians, including Jose Luis Cotes (El Tosco), José Miguel Credo (El Greco) and Díakara. He joined the Cuban music group PG under the direction of an outstanding conductor and flutist José Luis Cortes (El Tosco), founder of the famous group NG La Banda and Top Secret. In Cuba, Luis Nubiola also participated in several music workshops and performed with Danilo Peres, Gonzalo Rubalcava, George Benson, Steve Coleman, Ralf Irizarry and others. In 2001, Luis Nubiola moved to Costa Rica, where he became one of the greatest and most famous musicians, collaborating with artists such as Walter Flores (Grammy Award winner), Robert Aguilar and „Chocolate Band”. In December 2005, he recorded his first album, a musical production entitled „Nubiola”. In December 2008, Luis Nubiola produced Live at Jazz Café, the first jazz DVD recorded in Costa Rica. This DVD is a live version of the song „Nubiola” for which he won the ACAM award in the same year as „Jazz Composer of the Year”. „914”, also awarded the title of Best Album of 2009, double DVD / CD, the artist reveals the dimensions of his own musical evolution. The key to approaching Nubiola’s musical creativity is understanding his various ways of expression. As a performer, Nubiola’s sophisticated technique perpetuates his own ideas and expression in his musical language. Currently, Luis Nubiola lives in Europe, where he collaborates with musicians and friends, incl. El Salsero with Michał Stawarski, Zbigniew Namysłowski, Paweł Kaczmarczyk, Grzegorz Grzyb, Michał Barański, Włodek Pawlik. With „Luis Nubiola Trio” and the album „Memories from the Baltic”, he promotes his work and records new material with three great musicians from Poland: Marcin Chenczke (bass), Mariusz Koszel and Frank Parker (drums). Thanks to these young, extremely talented artists, Luis Nubiola achieves a fascinating fusion of his Cuban culture and the recognized tradition of Polish jazz, using elements of traditional folk music of both cultures. The recording of „O3” is an international coalition with his friend Frank Parker (USA) and Marcin Checzke (Poland), once again creating a trio with special guests Wojciech Olszewski and Krzysztof Dys (piano) and Marcin Mały Górny (pads). Luis Nubiola played five songs live at the Musical Theater in Łódź (feat. Jose Torres) with a special guest, Cuban drummer Jose Torres, who has been living in Poland for over thirty years. This material is part of a song series composed by Luis Nubiola during his four-month visit to the Republic of Turkey. One of these songs, „Aturk”, is dedicated to the father of the Turkish homeland, Mustafa Kemal Atatürk. Along with Jose Torres, this material features outstanding Polish musicians, piano Wojciech Olszewski, drums Krzysztof Szmańda and double bass Marcin Chenczke. His new album, Global Friendship (Polish Radio), along with a concert recorded live during the premiere of the album Live at the Blue Note in Poznań. It is an idea to combine compositions of great musicians and friends who live, among others, in Cuba, Poland, Costa Rica, USA, Spain etc. The album features percussion Krzysztof Szmanda, bass Marcin Chenczke, piano Krzysztof Dys, just like in previous recordings, this time as special guests trombonist Michał Tomaszczyk and vocal Ola Trzaska. Luis Nubiola had an important role in the movie „Cold War”, which won the 2018 Cannes Best Director Award. Cold War won three Oscar nominations in 2019 and won Europe’s top awards the same year. His latest albums „Ten Plagues” and „Live from the Jazz Cafe Costa Rica 2019” are now available on all platforms. „Ten Plagues” is an album with open forms and a very expressive interpretation, with Jacek Mazurkiewicz on bass, drummer Krzysztof Szmanda and drummer Philip South from Australia. The LP „Jazz Cafe Costa Rica 2019” is a vinyl LP, recorded live in San Jose Costa Rica, featuring famous musicians such as Walter Flores – piano, bass Nelson Segura and Gilberto Jarquin on drums. The album is influenced by Scandinavian music, and on it a piece that is a version of the famous ballad of the famous Polish pianist and composer Krzysztof Komeda, and a piece devoted to the Polish jazz icon Tomasz Stańko.

 

 

Luis Nubiola urodził się na Kubie, gdzie ukończył Państwowe Konserwatorium Muzyczne im. Amadeo Roldana w Hawanie jako nauczyciel gry na saksofonie i instrumentalista.
Studiował w klasie Carlosa Averhoffa. Po ukończeniu studiów Luis Nubiola został zaproszony na scenę przez kilku wybitnych kubańskich muzyków jazzowych, w tym Jose Luis Cotes (El Tosco), José Miguel Credo (El Greco) i Díakara.
Dołączył do kubańskiej grupy muzycznej PG pod kierunkiem wybitnego dyrygenta i flecisty José Luisa Cortesa (El Tosco), założyciela słynnej grupy NG La Banda i Top Secret.
Na Kubie Luis Nubiola uczestniczył również w kilku warsztatach muzycznych i występował z Danilo Peresem, Gonzalo Rubalcavą, Georgem Bensonem, Stevem Colemanem, Ralfem Irizarrym i innymi.
W 2001 roku Luis Nubiola przeniósł się do Kostaryki, gdzie stał się jednym z najwybitniejszych i najbardziej znanych muzyków, współpracując z takimi artystami jak Walter Flores (zdobywca nagrody Grammy), Robert Aguilar czy „Chocolate Band”. W grudniu 2005 roku nagrał swój pierwszy album, produkcję muzyczną zatytułowaną „Nubiola”.
W grudniu 2008 roku Luis Nubiola wyprodukował Live at Jazz Café, pierwsze jazzowe DVD nagrane w Kostaryce. To DVD to koncertowa wersja piosenki „Nubiola”, za którą zdobył nagrodę ACAM w tym samym roku, co „Jazz Composer of the Year”. „914”, nagrodzony również tytułem Najlepszego Albumu 2009 roku, podwójne DVD/CD, artysta zdradza wymiary własnej muzycznej ewolucji. Kluczem do zbliżenia się do muzycznej twórczości Nubioli jest zrozumienie jego różnych sposobów ekspresji. Jako wykonawca, wyrafinowana technika Nubioli utrwala jego własne pomysły i ekspresję w jego muzycznym języku.
Obecnie Luis Nubiola mieszka w Europie, gdzie współpracuje z muzykami i przyjaciółmi, m.in. El Salsero z Michałem Stawarskim, Zbigniewem Namysłowskim, Pawłem Kaczmarczykiem, Grzegorzem Grzybem, Michałem Barańskim, Włodkiem Pawlikiem.
Z „Luis Nubiola Trio” i albumem „Memories from the Baltic” promuje swoją twórczość i nagrywa nowy materiał z trzema znakomitymi muzykami z Polski: Marcinem Chenczke (bas), Mariuszem Koszelem i Frankiem Parkerem (perkusja).
Dzięki tym młodym, niezwykle utalentowanym artystom Luis Nubiola dokonuje fascynującej fuzji swojej kultury kubańskiej z uznaną tradycją polskiego jazzu, wykorzystując elementy tradycyjnej muzyki ludowej obu kultur.
Nagranie „O3” to międzynarodowa koalicja z jego przyjacielem Frankiem Parkerem (USA) i Marcinem Checzke (Polska), po raz kolejny tworząca trio z gośćmi specjalnymi Wojciechem Olszewskim i Krzysztofem Dysem (fortepian) oraz Marcinem Małym Górnym (podkładki).
Luis Nubiola zagrał na żywo pięć utworów w Teatrze Muzycznym w Łodzi (feat. Jose Torres) z gościem specjalnym, mieszkającym od ponad trzydziestu lat w Polsce kubańskim perkusistą Jose Torresem. Ten materiał jest częścią serii piosenek skomponowanych przez Luisa Nubiola podczas jego czteromiesięcznej wizyty w Republice Turcji. Jedna z tych pieśni, „Aturk”, jest dedykowana ojcu tureckiej ojczyzny, Mustafie Kemalowi Atatürkowi.
Wraz z Jose Torresem w tym materiale występują wybitni polscy muzycy, fortepian Wojciech Olszewski, perkusja Krzysztof Szmańda i kontrabas Marcin Chenczke.
Jego nowy album Global Friendship (Polskie Radio) wraz z koncertem nagranym na żywo podczas premiery albumu Live at the Blue Note w Poznaniu. Jest to pomysł na połączenie kompozycji znakomitych muzyków i przyjaciół, którzy mieszkają m.in. na Kubie, w Polsce, Kostaryce, USA, Hiszpanii itp. Na płycie występują perkusja Krzysztof Szmanda, bas Marcin Chenczke, fortepian Krzysztof Dys, tak jak w poprzednich nagrań, tym razem jako goście specjalni puzonista Michał Tomaszczyk i wokal Ola Trzaska.
Luis Nubiola odegrał ważną rolę w filmie „Zimna wojna”, który zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera w Cannes w 2018 roku. Zimna wojna zdobyła trzy nominacje do Oscara w 2019 roku i zdobyła najwyższe nagrody w Europie w tym samym roku.
Jego najnowsze albumy „Ten Plagues” i „Live from the Jazz Cafe Costa Rica 2019” są już dostępne na wszystkich platformach. „Ten Plagues” to album o otwartych formach i bardzo wyrazistej interpretacji, z Jackiem Mazurkiewiczem na basie, perkusistą Krzysztofem Szmandą i perkusistą Philipem Southem z Australii.
LP „Jazz Cafe Costa Rica 2019” to winylowy LP, nagrany na żywo w San Jose Costa Rica, na którym występują znani muzycy, m.in. Walter Flores – fortepian, bas Nelson Segura i Gilberto Jarquin na perkusji. Album inspirowany jest muzyką skandynawską, a na nim utwór będący wersją słynnej ballady słynnego polskiego pianisty i kompozytora Krzysztofa Komedy oraz utwór poświęcony ikonie polskiego jazzu Tomaszowi Stańce.Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest