Zaznacz stronę
English version

• 360 and VR PRODUCTION WORKSHOPS
Workshops for the production of materials in innovative 360 technology and virtual reality is an education with the use of 360 cameras, HTC and Oculus goggles and a unique cinema hall in the shape of 360.
Topics: learning the set, working with the 8K camera, cinematography, lighting, sound, stereoscopy.

• Fairy-tale therapy WORKSHOPS
Fairy-tale therapy workshops with the use of a 360 screen. The aim of the workshops is therapeutic help based on an interdisciplinary combination of literary artistic values, which through appropriately selected content of fairy tales support children emotionally.

• MURAL ART.
Mural Art is a class of social integration through modern visual art. The aim is to show the impact of contemporary art on public space.
Bilateral partnership will contribute to the creation of a large-scale visual work with symbols of nature, tolerance, multiculturalism and integration.

 

 

• Warsztaty produkcyjne 360 i VR
Warsztaty produkcji materiałów w innowacyjnej technologii 360 i wirtualnej rzeczywistości to edukacja z wykorzystaniem kamer 360, gogli HTC i Oculus oraz wyjątkowej sali kinowej w kształcie 360.
Tematyka: nauka zestawu, praca z kamerą 8K, sztuka operatorska, oświetlenie, dźwięk, stereoskopia.

  • Warsztaty Bajkoterapii

Warsztaty bajkoterapii z użyciem ekranu 360. Celem warsztatów jest pomoc terapeutyczna oparta na interdyscyplinarnym połączeniu walorów artystycznych literackich, które poprzez odpowiednio dobrane treści bajek wspierają emocjonalnie dzieci.

  • MURAL ART

Mural Art to zajęcia integracji społecznej poprzez nowoczesną sztukę wizualną. Celem jest pokazanie oddziaływania sztuki współczesnej na przestrzeń publiczną.

Partnerstwo dwustronne przyczyni się do powstania wielkoformatowego dzieła wizualnego z symbolami natury, tolerancji, wielokulturowości, integracji.Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest

Udostępnij