Zaznacz stronę

MONIKA BORZYM

English version

„PRE-WAR JAZZ STANDARDS FOR VOICE AND PIANO” Monika Borzym – one of the most talented jazz artists of the young generation. Monika was born in Warsaw, where she finished music school in the piano class. She continued her education in the USA in the fields of jazz, interpretation and arrangement. She has five solo albums. The first two albums „Girl Talk” and „My Place” (today they are „platinum”) were recorded in the USA in cooperation with world jazz leaders (including John Scofield, Mitchell Long, Devin Greenwood) . In 2016, Monika’s next album was released in Poland, with original interpretations of Joni Mitchell’s songs „Back To The Garden” („golden album”). A year later, in cooperation with the Warsaw Uprising Museum, Monika and Mariusz Obijalski created the album „I am Przestrzeń” with the poetry of Anna Świrszczyńska – the album was very warmly received by the audience. Guest appearances include, among others Wojciech Waglewski, John Scofield, Robert Kubiszyn and Michał Bryndal. in 2018, a CD with works by Thom York and John Greenwood was released – „RADIOHEDONISTYCZNIE” – the works of the British group were arranged by Nikola Kołodziejczyk – a talented composer and conductor for an extremely interesting line-up: 3 horns, bass clarinet, viola da gamba and jazz trio. KRZYSZTOF DYS – Polish pianist, improviser. He received classical education at the Academy of Music. Ignacy Jan Paderewski in Poznań, in the piano class. Currently, as a doctor of musical arts, he teaches at this university, working as an assistant professor in the jazz piano class. He wins prestigious awards in the field of classical music, incl. 3rd prize, International Piano Competition of the Russian Conservatory Alexander Scriabin, Paris, France – and jazz music; 2nd prize, Warsaw Jazz Pianist Contest, Warsaw, Poland: Grand Prix, „Jazz nad Odrą” Festival, Soundcheck quartet, Wrocław. He is a member of many excellent artistic ensembles representing Polish jazz music on the local market and around the world: including Adam Bałdych Quartet, LAM trio, SOUNDCHECK quartet. The songs we will hear belong to the canon of Polish jazz from before the Second World War. Jazz in those days defined dance and swing music. Monika Borzym promotes these works in this performance. There is a theory that if it had not been for the outbreak of the War – Poland could become the European capital of jazz. „Love You All Forgive” – ​​the piece was written in 1933, the music was composed by Henryk Wars, the words were written by Julian Tuwim (under the pseudonym Oldlen), a premiere performance by Hank Ordonówna. „Na First Znak” – 1933 music: Henryk Wars, words by Julian Tuwim „Warszawo Moja Warszawo” – 1933 music: Szymon Kataszek, Zygmunt Karasiński, words: Andrzej Włast – czy Maryla „” Give me that one night „,” Little room on Hoża Street ” „,” A record with a tear „,” Sleepless night „,” Without a trace, your great love will pass „,” Nobody but you „,” Maybe so, maybe not „

 

 

„PRZEDWOJENNE STANDARDY JAZZOWE NA GŁOS I FORTEPIAN”
Monika Borzym – jedna z najzdolniejszych artystek jazzowych młodego pokolenia. Monika urodziła się w Warszawie, tu skończyła szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Naukę kontynuowała w USA na kierunkach jazz, interpretacja, aranżacja. Ma na swoim koncie pięć solowych albumów Pierwsze dwie płyty „Girl Talk” i „My Place” ( dziś maja status „platynowych”) nagrała w USA przy współpracy z tuzami światowego jazzu ( m.in. Johnem Scofieldem, Mitchellem Longiem, Devinem Greenwoodem). W 2016 roku ukazał się w Polsce kolejny album Moniki, z autorskimi interpretacjami piosenek Joni Mitchell „Back To The Garden” ( „złota płyta”). Rok później przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego Monika wraz z Mariuszem Obijalskim stworzyli płytę „Jestem Przestrzeń” z poezją Anny Świrszczyńskiej – płyta została bardzo ciepło przyjęta przez słuchaczy. Gościnnie pojawili się na niej m.in. Wojciech Waglewski, John Scofield, Robert Kubiszyn i Michał Bryndal. w 2018 roku ukazała się płyta z utworami Thoma Yorka i Johna Greenwooda – „RADIOHEDONISTYCZNIE” – utwory brytyjskiej grupy zostały zaaranżowane przez Nikolę Kołodziejczyka – zdolnego kompozytora i dyrygenta na arcyciekawy skład: 3 waltornie, klarnet basowy, violę da gamba i jazzowe trio.
KRZYSZTOF DYS – polski pianista, improwizator. Wykształcenie klasyczne zdobył w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, w klasie fortepianu.Obecnie jako doktor sztuk muzycznych wykłada na tej uczelni, pracując jako adiunkt w klasie fortepianu jazzowego. Zdobywa prestiżowe nagrody zarówno na polu muzyki klasycznej m.in. III nagroda, International Piano Competition of the Russian Conservatory Alexander Scriabin, Paris, France – jak i muzyki jazzowej; II nagroda, Warsaw Jazz Pianist Contest, Warsaw, Poland: Grand Prix, „Jazz nad Odrą” Festival, kwartet Soundcheck, Wrocław. Jest członkiem wielu znakomitych artystycznych składów reprezentujących polska muzykę jazzową na lokalnym rynku oraz na całym świecie: m.in, Adam Bałdych Quartet, trio LAM, quartet SOUNDCHECK.
Piosenki , które usłyszymy należą do kanonu polskiego jazzu sprzed II Wojny Światowej. Jazz w tamtych czasach określał muzykę taneczną, swingową. W takim wykonaniu propaguje te utwory Monika Borzym. Istnieje teoria, że gdyby nie wybuch Wojny – Polska mogła by stać się europejską stolicą jazzu. „MIłość Ci Wszystko Wybaczy” – utwór powstał w 1933 roku muzykę skomponował Henryk Wars, słowa napisał Julian Tuwim ( pod pseudonimem Oldlen) premierowe wykonanie Hanka Ordonówna. „Na Pierwszy Znak” – 1933 muzyka: Henryk Wars, słowa Julian Tuwim „Warszawo Moja Warszawo” – 1933 muzyka: Szymon Kataszek, Zygmunt Karasiński, słowa: Andrzej Włast – czy Maryla ”„Daj mi tę jedną noc”, „Pokoik na Hożej”, „Płyta z zadrą”, „Bezsenna noc”, „Bez śladu twa wielka miłość minie”, , „Nikt tylko Ty”, „Może tak może nie”Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest